วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

มอบเกียรติบัตรระดับปฐมวัยปีที่ 1-3 การแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ปีการศึกษา 2561ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี บาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ มอบเกียรติบัตรระดับปฐมวัยปีที่ 1-3 การแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ปีการศึกษา 2561  

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สืบสานประเพณีลอยกระทง ปีการศึกษา 2561


โอกาสวันลอยกระทงดรุณากาญจนบุรีสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยบูรณาการในชีวิตโรงเรียนประจำสัปดาห์ เช่น  การเรียนรายวิชา 8 กลุ่มสาระ และภาษาอังกฤษกับภาษาจีนในทุกระดับชั้น กิจกรรมยามเช้าเด็กเรียนรู้การเล่นเด็กไทย กิจกรรมร้องเพลงลอยกระทง 3 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-จีน)และการรำวง กิจกรรมลอยกระทงเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน การจัดทำกระทง และกิจกรรมของแต่ละอาคารเรียนในวันลอยกระทง “๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้แก่ อาคาร ๑ : เด็กแต่งกายชุดไทยตามความสมัคร การเล่นเด็กไทยในกิจกรรมยามเช้า จัดกิจกรรมวันลอยกระทงช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง


อาคาร ๒ เด็กแต่งชุดไทยตามความสมัครใจ กิจกรรมยามเช้าการละเล่นเด็กไทย เช่น มอญซ่อนผ้า งูกินหาง รีรีข้าวสาร ฯลฯ จัดกิจกรรมวันลอยกระทงช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง
อาคาร ๓ ครูและเด็กแต่งชุดไทยตามความสมัครใจ จัดกิจกรรมวันลอยกระทงช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง เช่น การแหล่ความเป็นมาวันลอยกระทง การเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ การรำวง เป็นต้น

กิจกรรมวันฮาโลวีน โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ปีการศึกษา 2561


ครูชาวต่างประเทศของโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษร่วมจัดกิจกรรมวันฮาโลวีน  เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมของวันฮาโลวีน  กิจกรรมวันฮาโลวีนปีนี้จัดแยก 3 อาคาร ได้แก่ อาคาร  1  แผนกอนุบาล  อาคาร 2 แผนกสามัญ (ป.1-ม.6)  และอาคาร 3 แผนกสองภาษา (ป.1-ป.6) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561


วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ แผนกอนุบาล ปีการศึกษา 2561


โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี แผนกอนุบาลได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมแม่พระฟาติมา (อาคาร 1) วันแม่ในปีนี้ได้รับเกียรติจากคุณจิตติมา สุรทานต์นนท์ เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานและตัวแทนของคุณแม่กล่าวเปิดพิธี ในกิจกรรมได้มีการแสดงขับร้องประสานเสียงเพลงจีนการแสดงของน้องๆอนุบาลคุณแม่คุณพ่อ ปลาบปลื้มเต็มไปด้วยรอยยิ้มกับการพัฒนาการของลูก ๆ พิธีการไหว้คุณแม่จัดแบบเรียบง่ายเต็มไปด้วยความรักของแม่ที่มอบให้กับลูก 


กิจกรรมวันแม่ แผนกอนุบาลครั้งนี้ผู้ปกครองให้ความสนใจ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ ประมาณ 700 คน ทั้งนี้แผนกอนุบาลขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้เข้าร่วมงานและชื่นชอบกิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมสร้างสถานการณ์ซ้อมจริงการอพยพเมื่อเกิด อัคคีภัย


วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีร่วมมือกับเทศบาลตำบลปากแพรก จัดกิจกรรมสร้างสถานการณ์ซ้อมจริงการอพยพเมื่อเกิด อัคคีภัย แผนกอนุบาล  เจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์เครื่องปล่อยควัน และเสียงประทัดสร้างสถานการณ์โดยจำลองเหตุเพลิงไหม้ บริเวณชั้น 2 ของอาคาร โดยครูประจำห้องนำนักเรียนหนีลงบันไดนำนักเรียนไปพักที่สนามฟุตซอลอาคาร 3 ได้อย่างปลอดภัย กิจกรรมการอพยพช่วงแรกผ่านไปด้วยดีตามขั้นตอนที่เจ้าที่ให้คำแนะนำ


เจ้าหน้าที่ได้สาธิตการโรยตัวเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ติดอยู่ภายในอาคาร และได้จำลองสถานการณ์แก๊ซรั่ว การเท่นํ้าลงในกระทะที่มีนํ้ามันเดือดการฉีดนํ้าดับเพลิง ทางเจ้าที่ดับเพลิงได้ให้นักเรียนได้สัมผัสกับรถดับเพลิงอย่างใกล้ชิด คณะครูและนักเรียนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี กิจกรรมครั้งนี้เป็นไปตามขั้นตอน เจ้าหน้าที่มีความพร้อม ครูเคลื่อนย้ายเด็กได้ตามคำแนะนำ

ตักบาตรและทำบุญประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดรุณากาญจนบุรี


โอกาสวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ทำบุญร่วมกัน เมื่อวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ได้แก่ การตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 28 รูป แผนกอนุบาล บริเวณหน้าอาคาร ๑ แผนกสามัญและสองภาษาบริเวณสนามฟุตบอล การแห่ต้นเทียนและถวายต้นเทียนเข้าพรรษา ณ วัดเขาเม็งอมรเมศร์ กาญจนบุรี กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานพระพุทธศาสนา การหล่อหลอมนักเรียนเข้าใจหลักธรรมพุทธศาสนา ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนส่งเสริมโอกาสนี้มีผู้ปกครองจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์พระพุทธศาสนาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรม “สัปดาห์พระพุทธศาสนาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำหรับนักเรียนอนุบาล ประถม และมัธยม ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงยิมเนเซียม อาคาร ๒ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์กิจกรรมพุทธศาสนาของนักเรียนทุกระดับชั้น กิจกรรมได้แก่ การจำลองการหล่อเทียนเข้าพรรษาและการปฏิบัติตนของชาวพุทธ การบริจาคเงินทำบุญของผู้ปกครองและนักเรียน  จะมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การแห่ต้นเทียนไปถวายวัดเขาเม็งอมรเมศร์ กาญจนบุรี