วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ประสบการณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตอน ทองม้วนและวุ้นของดีเมืองกาญจน์


 นักเรียนอนุบาล ๑-๓ เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาชีพของบุคคลในท้องถิ่น  เรื่อง ทองม้วนนุ่มนิ่ม ทองม้วนกรอบ และวุ้นมหัศจรรย์ของดีเมืองกาญจน์บ้านเราวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีแผนกอนุบาล  การจัดประสบการณ์แบ่งเป็นฐานเรียนรู้ ได้แก่ ฐานกิจกรรมทองม้วนนุ่มนิ่ม ฐานกิจกรรมทองม้วนกรอบ และฐานกิจกรรมวุ้นมหัศจรรย์ โรงเรียนขอบขอบคุณวิทยากรท้องถิ่นที่ช่วยจัดประสบการณ์นักเรียน


วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ยินดีการแข่งขันว่ายน้ำ


โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีร่วมยินดีกับนักเรียนระดับอนุบาล 3 การเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ   “แข่งสนุก สุขใจ ไปเมืองกาญจน์” ณ สระว่ายน้ำ สวนน้ำเวสท์ วันเดอร์ กาญจนบุรี วันที่ 7 เมษายน 2561 ได้รับถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่


เด็กชายพชฏ ฐิติรัตนโชค และ เด็กชายณฐิปพัฒฐ์    สารกลิ่น  ชาวดรุณากาญจนบุรีร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นกำลังใจให้พัฒนาการว่ายน้ำต่อไป ขอบคุณผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนนักเรียน