วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมวันฮาโลวีน โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ปีการศึกษา 2561


ครูชาวต่างประเทศของโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษร่วมจัดกิจกรรมวันฮาโลวีน  เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมของวันฮาโลวีน  กิจกรรมวันฮาโลวีนปีนี้จัดแยก 3 อาคาร ได้แก่ อาคาร  1  แผนกอนุบาล  อาคาร 2 แผนกสามัญ (ป.1-ม.6)  และอาคาร 3 แผนกสองภาษา (ป.1-ป.6) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น