วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สัปดาห์พระพุทธศาสนาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรม “สัปดาห์พระพุทธศาสนาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำหรับนักเรียนอนุบาล ประถม และมัธยม ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงยิมเนเซียม อาคาร ๒ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์กิจกรรมพุทธศาสนาของนักเรียนทุกระดับชั้น กิจกรรมได้แก่ การจำลองการหล่อเทียนเข้าพรรษาและการปฏิบัติตนของชาวพุทธ การบริจาคเงินทำบุญของผู้ปกครองและนักเรียน  จะมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การแห่ต้นเทียนไปถวายวัดเขาเม็งอมรเมศร์ กาญจนบุรีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น