วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ยินดีการแข่งขันว่ายน้ำ


โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีร่วมยินดีกับนักเรียนระดับอนุบาล 3 การเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ   “แข่งสนุก สุขใจ ไปเมืองกาญจน์” ณ สระว่ายน้ำ สวนน้ำเวสท์ วันเดอร์ กาญจนบุรี วันที่ 7 เมษายน 2561 ได้รับถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่


เด็กชายพชฏ ฐิติรัตนโชค และ เด็กชายณฐิปพัฒฐ์    สารกลิ่น  ชาวดรุณากาญจนบุรีร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นกำลังใจให้พัฒนาการว่ายน้ำต่อไป ขอบคุณผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนนักเรียน