วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ แผนกอนุบาล ปีการศึกษา 2561


โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี แผนกอนุบาลได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมแม่พระฟาติมา (อาคาร 1) วันแม่ในปีนี้ได้รับเกียรติจากคุณจิตติมา สุรทานต์นนท์ เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานและตัวแทนของคุณแม่กล่าวเปิดพิธี ในกิจกรรมได้มีการแสดงขับร้องประสานเสียงเพลงจีนการแสดงของน้องๆอนุบาลคุณแม่คุณพ่อ ปลาบปลื้มเต็มไปด้วยรอยยิ้มกับการพัฒนาการของลูก ๆ พิธีการไหว้คุณแม่จัดแบบเรียบง่ายเต็มไปด้วยความรักของแม่ที่มอบให้กับลูก 


กิจกรรมวันแม่ แผนกอนุบาลครั้งนี้ผู้ปกครองให้ความสนใจ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ ประมาณ 700 คน ทั้งนี้แผนกอนุบาลขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้เข้าร่วมงานและชื่นชอบกิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมสร้างสถานการณ์ซ้อมจริงการอพยพเมื่อเกิด อัคคีภัย


วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีร่วมมือกับเทศบาลตำบลปากแพรก จัดกิจกรรมสร้างสถานการณ์ซ้อมจริงการอพยพเมื่อเกิด อัคคีภัย แผนกอนุบาล  เจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์เครื่องปล่อยควัน และเสียงประทัดสร้างสถานการณ์โดยจำลองเหตุเพลิงไหม้ บริเวณชั้น 2 ของอาคาร โดยครูประจำห้องนำนักเรียนหนีลงบันไดนำนักเรียนไปพักที่สนามฟุตซอลอาคาร 3 ได้อย่างปลอดภัย กิจกรรมการอพยพช่วงแรกผ่านไปด้วยดีตามขั้นตอนที่เจ้าที่ให้คำแนะนำ


เจ้าหน้าที่ได้สาธิตการโรยตัวเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ติดอยู่ภายในอาคาร และได้จำลองสถานการณ์แก๊ซรั่ว การเท่นํ้าลงในกระทะที่มีนํ้ามันเดือดการฉีดนํ้าดับเพลิง ทางเจ้าที่ดับเพลิงได้ให้นักเรียนได้สัมผัสกับรถดับเพลิงอย่างใกล้ชิด คณะครูและนักเรียนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี กิจกรรมครั้งนี้เป็นไปตามขั้นตอน เจ้าหน้าที่มีความพร้อม ครูเคลื่อนย้ายเด็กได้ตามคำแนะนำ

ตักบาตรและทำบุญประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดรุณากาญจนบุรี


โอกาสวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ทำบุญร่วมกัน เมื่อวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ได้แก่ การตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 28 รูป แผนกอนุบาล บริเวณหน้าอาคาร ๑ แผนกสามัญและสองภาษาบริเวณสนามฟุตบอล การแห่ต้นเทียนและถวายต้นเทียนเข้าพรรษา ณ วัดเขาเม็งอมรเมศร์ กาญจนบุรี กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานพระพุทธศาสนา การหล่อหลอมนักเรียนเข้าใจหลักธรรมพุทธศาสนา ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนส่งเสริมโอกาสนี้มีผู้ปกครองจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์พระพุทธศาสนาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรม “สัปดาห์พระพุทธศาสนาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำหรับนักเรียนอนุบาล ประถม และมัธยม ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงยิมเนเซียม อาคาร ๒ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์กิจกรรมพุทธศาสนาของนักเรียนทุกระดับชั้น กิจกรรมได้แก่ การจำลองการหล่อเทียนเข้าพรรษาและการปฏิบัติตนของชาวพุทธ การบริจาคเงินทำบุญของผู้ปกครองและนักเรียน  จะมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การแห่ต้นเทียนไปถวายวัดเขาเม็งอมรเมศร์ กาญจนบุรี