วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตักบาตรและทำบุญประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดรุณากาญจนบุรี


โอกาสวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ทำบุญร่วมกัน เมื่อวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ได้แก่ การตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 28 รูป แผนกอนุบาล บริเวณหน้าอาคาร ๑ แผนกสามัญและสองภาษาบริเวณสนามฟุตบอล การแห่ต้นเทียนและถวายต้นเทียนเข้าพรรษา ณ วัดเขาเม็งอมรเมศร์ กาญจนบุรี กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานพระพุทธศาสนา การหล่อหลอมนักเรียนเข้าใจหลักธรรมพุทธศาสนา ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนส่งเสริมโอกาสนี้มีผู้ปกครองจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น